евроизбори

евроизбори

неделя, 27 април 2014 г.

Политическа платформа на партия „Българската левица” в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.


ЗА ЕДНА ДРУГА ЕВРОПА:

социална, демократична, мирна и екологична


Скъпи избиратели и избирателки,
Партия „Българската левица” се бори за едно общество, в което всички хора са свободни и могат да живеят достойно. Такова общество е възможно само, ако хората могат да участват при вземането на решения за тяхното бъдеще, когато има социална сигурност, добра работа с добри заплати, образование и здравеопазване за всички. Ако бедността сред децата и възрастните принадлежат на миналото. Ако различните начини на живот се зачитат и закрилят. Ако природните богатства се запазват и солидарността в нашето общество, с нашите съседи и със света е нещо естествено. Ако цари мир.
Процесът на европейската интеграция и развитието на Европейския съюз (ЕС) винаги са били свързвани с надеждата за мир и социален прогрес. С настъпването на финансовата криза през 2008г. и политиката на Тройката, състояща се от Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд, тази надежда беше окончателно предадена. Политиката на строги съкращения и приватизация, както и фискалният пакт унищожиха много от социалните постижения, гражданските и синдикалните права бяха ограничени, демокрацията подкопана, а човешките права бяха потъпкани.
Политическото предложение на партия „Българската левица” в предизборната платформа за Европейски парламент, е за една друга Европа, която е социална, справедлива, феминистка, мирна, демократична и екологична. С нашите предложения, искания и виждания за една обща Европа искаме да достигнем до всички, които са ангажирани с тези цели. Заедно с нашите партньори от Европейската лява партия (EЛП), синдикатите и социалните движения, партия „Българската левица” е формулирала конкретни алтернативи за Европа, които поставяме за обсъждане. С кандидата на ЕЛП за председател на Европейската комисия - председателя на гръцката партия „Сириза” Алексис Ципрас, се опираме на впечатляващата борба в Гърция срещу социалните съкращения и безработицата, против фашизма и военната намеса.
Дошло е време за фундаментални промени в политиката!
Трябва да се сложи край на диктата за строги икономии на Тройката – на този нелегетимиран от никого по демократичен начин съюз – за сметка на социално слабите, болните, възрастните и младежите. Бъдещето не може да принадлежи само на по-голямата конкуренция и на стремежа за по-големи печалби. Унищожаването и приватизираането на обществените услуги трябва да се спре. Не трябва да допускаме корпорациите и банките да бъдат единствените победители в безуспешната европейска интеграция. Трябва да кажем „Не” на общ пазар със САЩ, заради който да бъдат пожертвани социалните, културните и демократичните постижения на ЕС. Трябва да спрем издигането на все по-високи и все по-смъртоносни стените около ЕС и увеличаването на разходите за производство и търговия с оръжие. Недопустимо е европейската политика и занапред да се решава чрез споразумения между правителствата в различните европейски органи и извън всякакво демократично управление.
Партия „Българската левица” се противопоставя категорично на подобна политика и се бори за нейната промяна!
Ние искаме промяна в политиката, така че ЕС да не служи единствено на супербогатите елити, а да се развива солидарно в интерес на всички хора. Управляващите в повечето държави служат на богатите и правят бедните все по-бедни, поради което европейската интеграция е в застой за всички. Ние се обявяваме решително против политиката на Европа на две скорости, на богатите и бедните, против политиката за намаляване средствата по кохезионните фондове и за реактивиране политиката за изравняване икономическото и социално равнище на страните-членки! В предстоящите избори за Европейски парламент ние искаме да дадем сигнал за промяна на курса на ЕС.
Управляващите в държавите-членки никога не са имали за цел или пък са се отказали да се стремят към общото благоденствие на всички хора. Те съзнателно наложиха тази несолидарна и неолиберална политика и по този начин промениха характера на ЕС, като изоставиха и идеята за социална Европа. Много хора не виждат интересите си защитени в ЕС. За тях ЕС се превърна от надежда в заплаха. Алтернативата не е оттегляне от ЕС, а борба за неговата промяна. Отстъплението към националната държава не е социална и демократична алтернатива, а още по-голяма опасност. Отделните държави-членки ще бъдат подчинени безусловно на т.нар. финансови пазари и бруталния капитализъм. Национализмът и расизмът ще вземат връх. Партия „Българската левица” не може и няма да участва в това. Ние посрещаме възраждащия се фашизъм и открития расизъм в Европа с остра съпротива.
Партия „Българската левица” се бори за ЕС, който да бъде една истинска солидарна общност. Ние искаме да освободим външната политика на ЕС от спекулациите за водене на войни и печалбите от продажби на оръжие и да превърнем мира в отличителен белег на ЕС. Искаме да превърнем Съюза в общо гражданско пространство, в което демократичните правила да са общоприложими, а свободата на движение да не бъде ограничавана от тайните служби, миграционните власти и граничните режими. Ние искаме да развием ЕС към добро, мирно и солидарно добросъседство с другите държави. Ние искаме демократизиране и контрол над институциите на ЕС и промяна на курса на Европейската комисия и Европейския съвет, така че капиталът да не може да противопоставя повече едни народи срещу други, а да постави на преден план общите цели за социално и устойчиво развитие. Искаме обсъждането на общите ценности, стандарти и правни норми в ЕС да се извършва с участието на гражданското общество. Ние искаме провеждане на общоевропейски референдуми във всички страни-членки на ЕС. За това и още много повече, е необходима силна лява група в Европейския парламент!     
Ние искаме повече демокрация в ЕС. Искаме ЕС, който предлага на хората една жизнеспособна перспектива за мир и социален прогрес, а на младото поколение възможности за бъдещето. Изграждането на такъв ЕС е невъзможно при настоящите договори. Необходимо е те спешно да бъдат основно променени. Нашата критика относно състоянието на ЕС ни задължава да се борим за една друга Европа - социална, демократична, мирна и екологична. Затова ЕС трябва да бъде изграден наново.
Един нов ЕС е нужен и възможен!
Първо, ние настояваме, последиците от кризата, да не се понасят повече от децата, възрастните, трудещите се и дребния бизнес, които са най-уязвимите групи в обществото. Настояваме за възстановяване на държавното здравеопазване и грижите за възрастните хора, както и на образованието в най-засегнатите от кризата страни, каквато е и България. Безработицата сред младите хора трябва да бъде решена чрез специални програми и драстично намалена. Става въпрос за бъдещето на едно цяло поколение. Преодоляването на кризата е възможно само, ако повече хора разберат това, ако преразпределението се извършва отгоре надолу и ако спекулантите бъдат спряни. Свръхбогатите трябва най-после да започнат да плащат данък върху имуществото и данък върху финансовите транзакции. Решението трябва да се търси в по-високи заплати, по-високи пенсии и увеличаване на средствата за подпомагане на младежите и възрастните хора. В целия ЕС трябва да бъдат въведени задължителни минимални заплати, минимални пенсии и минимални доходи, с които хората да не живеят в бедност. С политиката си на намаляване на данъците българските политици през последните години допълнително „подхраниха” задълбочаването на кризата. Икономиката би набрала скорост само с увеличаване на покупателната способност на населението. И въвеждането на задължителни минимални социални стандарти в цяла Европа би било едно добро начало в тази посока! Европейската социална харта и социалната държава, уредена в отделните конституции, трябва не само да бъдат здраво закрепени в първичното право на ЕС, но е необходим и национален и европейски парламентарен и извънпарламентарен натиск, за да може социалните разпоредби наистина да се прилагат. Едновременно с това е необходимо изравняване на заплащането между половете. Работническото движение вече повече от сто години поставя изискване: Еднакво заплащане за еднаква и равностойна работа!
Второ, политиката на преразпределение отдолу нагоре, приватизацията на основните обществени услуги, както и дерегулацията в банковия и финансовия сектор са едни от основните причини за настоящата криза. Тази политика трябва незабавно да се прекрати. Виновниците за кризата и печалившите от нея трябва да бъдат привлечени към отговорност. Един истински социален съюз се нуждае от справедливо разпределение, силен публичен сектор и увеличаване на обществените услуги и публичните икономически програми на ЕС при прозрачен граждански контрол. Ние се борим целия кредитен сектор и вкл. Европейската централна банка да бъдат поставени под публичен контрол. Европа се нуждае от настъпателна демократична кампания срещу „данъчните оазиси”, където супербогатите са пренасочили един билион евро, заобикаляйки държавите. Данъчните престъпления не са безобидни актове, а кражба на милиони от училищата, болниците и инфраструктурата. Липсата на законодателна уредба в правото на ЕС и международните договори прави възможно прескачането на парламентарния контрол по тези съдбовни икономически въпроси поколения наред и на това трябва да се сложи край!
Трето, ние се противопоставяме на Европейската комисия затова, че дава възможности на спекулантите с храни и концерните за хранителни продукти. И искаме да разясним какво се крие зад многословието, което  в крайна сметка засяга всеки един от нас. Какво представлява Трансатлантическото споразумение за свободна търговия между ЕС и САЩ? То означава все по-голямо разрушаване на екологичните и социалните стандарти. Какво означава безобидно и красиво формулираното заглавие „Раздел за защита на инвестициите”? Означава, че ако българското правителство иска да забрани генно модифицираните храни, то дадена хранителна компания може да предяви съдебен иск за вреди срещу държавата. Тези искове биха се водили пред международен арбитражен съд и следователно извън съществуващите правни системи. Всеки парламент би добре обмислил дали да приема закони в обществен интерес, ако знае, че след това държавата е заплашена от опасността да трябва да плаща обезщетения за вреди в размер на милиарди.
Четвърто, ние се борим ЕС и неговите институции да бъдат изградени наново, за да се промени посоката на европейската интеграция. ЕС трябва да решава социални, екологични и глобални проблеми, да защитава и укрепва основните права на хората, които живеят тук и най-накрая наистина да се ангажира с отстояването на човешките права, а не да ги инструментализира. За тази цел е необходимо да бъде засилена демокрацията на всички нива и да се укрепи сътрудничеството между заинтерисованите групи и парламентите. Затова партия „Българската левица” настоява за провеждане на общоевропейски задължителни референдуми.
Пето, ние се застъпваме за разширяване на основните права във века на Интернет. Добър живот означава хората да имат и личен живот. Без постоянно наблюдение, следене и ограничаване на свободите. Ние се борим за защита на личните данни и налагане на мораториум върху законите за сигурност в ЕС, така че хората да живеят спокойно. Отхвърляме всеобхватния контрол на комуникациите, от страна на държави и корпорации и настояваме за правото на информационно самоопределение и прилагането на демократичен контрол.
Шесто, добър живот означава също така хората да имат възможност да се развиват в културно отношение. С широкия спектър от регионални и национални култури в Европа, с разнообразието от езици, традиции и ценности. Само обичта и разбирателството между хората могат да преодолят националните граници и различията. Бедността, гражданските войни и екологичните бедствия са последици от капиталистическата глобализация, външната намеса и разпадането на държави. Преследването, прогонването, преселването и търсенето на по-годни алтернативи за живеене, водят хората в ЕС и по-богатите страни-членки. Ние се обявяваме за фундаменталното право на убежище и по-силна ангажираност от страна на ЕС спрямо бежанците от войните. Застъпваме се за активна политика на ЕС за солидарна социална интеграция и настояваме за разпускане на Фронтекс и прекратяване действието на регламента Дъблин II. В духа на европейския антифашизъм се борим срещу лова на хора и другите форми на дискриминация на расова, антисоциална, антидемократична или религиозна основа, както и срещу всяка проява на хомофобия.
            Седмо, ние осъждаме всяка форма на въоръжени конфликти, изпращането на военни мисии в чужбина и разполагането на чужди военни бази в България. Борим се против разполагането на ракетен щит за противоотбрана на територията на страната, за премахване на всички ядрени оръжия от Европа и за разпускане на НАТО, което отдавна се е доказало като един агресивен военен съюз. На негово място настояваме да бъде изградена нова колективна система за сигурност в Европа с участието на Русия. Ние се борим за активна и конструктивна политика на ЕС спрямо съседните страни на изток и на юг от ЕС, за ангажимент срещу бедността в световен мащаб. Отвореността, икономическото сътрудничество, солидарността и общото развитие са ключът към мира и просперитета. ЕС трябва все по-активно да участва във всички глобални инициативи, които могат да способстват за мирното и устойчиво развитие. Една последователна демилитаризация на ЕС и преобразуването на военния потенциал на неговите държави-членки за тези цели ще бъде важен принос в тази посока.
            Партия „Българската левица” критикува фалшивите основи на ЕС от самото начало: вместо мир и социална справедливост за народите на Европа на първо място винаги е била свободата на пазарите. Днес, в икономическата криза и водената политика за спасяване на банките, резултатите от неправилната ориентация на ЕС са по-очевидни отвсякога. Въпросът, който стои пред нас не е да направим избор между неолибералния ЕС и неолибералните национални държави. Капиталът и корпорациите отдавна са се преплели и са изградили мрежа на европейско и международно ниво, налагайки своята икономическа власт и политически, за да обслужват интересите си. Работниците и служителите ежедневно биват противопоставяни чрез работните си места един срещу друг и са безсилни в неспособността да проявят трансгранична солидарност.
            Ние се борим там, където човешките права, демократичната и социалната държава са застрашени: За разпределение на обществените блага отгоре надолу, за правата на трудещите се, безработните, пенсионерите, младежите и децата, жените, хората с и без увреждания, за хората от малцинствата и мигрантите – за по-добър живот за всички хора в Европа. За икономически модел, при който акцент се поставя не върху „доверието” на финансовите пазари, а върху правата и свободите на гражданите. За една Европа, която не противопоставя хората и народите едни срещу други и не унищожава природните ресурси. За една Европа на солидарността!
            Дошло е време за фундаментални промени в политиката и чрез изборите за Европейски парламент на 25 май 2014г. ние искаме да дадем на всички сигнал за промяна на курса на Европейския съюз! Защото един друг Европейски съюз е нужен и възможен – социален, демократичен, мирен и екологичен.
           

5 коментара:

 1. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 2. Когато се води диспут,особено преди избори,ВСИЧКИ партии (особено десните ,партии на капитала,не че и ръководството на БСП не е такова) заемат нашата позиция,нашите идеи,ако ги слушате ,даже са повече загрижени и от нас,до хората да достига по-евтина енергия,да са санирани,жилищата им,да има по-вече работни места,с по-достойни приходи(заплащане).А никой не казва че Те представляват капитала (парите) ,Банките,посредниците между производителя и крайния ползвател,Те са тези които удесеторяват стойността,и измъкват и последния лев от хората. И ако човек не може да прецени,точно това ,значи заслужава съдбата си,съдбата на хилядите безработни и деца напуснали БГ и отишли в страни с ЯСНИ правила и социална политика.http://bnr.bg/evroizbori2014/post/100403110

  ОтговорИзтриване
 3. ПРЕДИЗБОРЕН ДИСПУТ -ЕНЕРГЕТИКА-Александър Богданов-ПП"Българската Левица"

  линк-http://bnr.bg/evroizbori2014/post/100403110

  ОтговорИзтриване
 4. Медийни участия
  в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.


  Мариян Димитров по БНТ 2 на тема „Трансграничните еврорегиони – неизползвани възможности”
  28.04.2014г.
  вижте видео:
  http://izbori.bnt.bg/debates/predizboren-debat-transgranichnite-evroregioni-neizpolzvani-vazmozhnosti


  Александър Богданов по БНР програма „ Радио София” на тема „Енергетика, енергийна ефективност и по-чиста околна среда. Геополитически стратегии и енергийна не/зависимост”
  29.04.2014г.
  чуйте тук: http://bnr.bg/evroizbori2014/post/100403110


  Петър Христозов по БНР Пловдив на тема „Предизвикателства пред сигурността на ЕС. Икономика и енергетика“
  29.04.2014г.
  чуйте тук:
  очаквайте ...

  доц. д-р Огнян Боюклиев по БНТ 2 на тема: „България в общата селскостопанска политика на Европейския съюз”
  29.04.2014г.
  вижте видео:
  http://izbori.bnt.bg/debates/predizboren-disput-balgariya-v-obshtata-selskostopanska-politika-na-es#comments


  Маргарита Милева по БНТ в „Гласоводител” („Референдум”)
  29.04.2014г.
  вижте видео: http://izbori.bnt.bg/debates/referendum-29-april-2014-evropejski-test-glasovoditel-i-chast


  Пресконференция на партия „Българската левица” с участието на Огнян Боюклиев и Петър Христозов
  БТА, Пловдив
  29.04.2014г.
  вижте видео: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_9p64qgay


  Ирина Алексова по БНТ в диспут на темите: „Партийни позиции в Европейския парламент и интересите на България”, „Европа без граници и Европейски политики за икономически растеж” и „финансова стабилност”
  30.04.2014г.
  вижте видео: http://izbori.bnt.bg/debates/disput-v-sryada-za-izbori-za-ep

  ОтговорИзтриване